Húzórugók 
 Nyomórugók
 Torziósrugók
 Kúposrugók
 Garázskapurugók
 Garázskapu kiegészitök
 Egyéb rugók, karikák
 Lakatok, Zárak, Kulcsok
 Beírós címkék, Kulcskarikák
 Zárrugó, Kilincsrugó
 Villanyszerelési termékek
 Csavarok, popszegecsek
 Biztosítószegek
 Névtábla
 Csöhajlítórugók
 Mérőszalag, egyéb termékekAdatkezelési tájékoztató


Jelen dokumentum tartalmazza a Társaság ügyfeleit érintő adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztatást.


A jelen adatkezelési tájékoztató a 32016R0679 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) szabályaival összhangban készült.


Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:


http://rugokeszites.hu


http://rugoshop.hu


Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:


http://rugokeszites.hu/adatvedelem


A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.


Az adatkezelő elérhetőségei:


Név: MAKAI RUGÓKÉSZÍTŐ Műszaki- Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Társaság)

rövidített neve: MAKAI RUGÓKÉSZÍTŐ Kft.

Székhely: 1174 Budapest, Régivám köz 37-40.

Telefonszám: 06-1-253-0720, 06-70-583-9242

E-mail: makairugo@gmail.com


1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama
1.2. Webáruházon keresztül történő online rendeléshez, szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó adatkezelésÖn a Társaság honlapján, webáruházán keresztül termékeket vásárolhat, rendelhet meg. A vásárláshoz, megrendeléshez Önnek nem kell regisztrálnia.A megrendeléshez a Társaság az alábbi adatok / személyes adatok megadását kéri Öntől:

név/ügyintéző, cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím

cég esetében: cégnév, szállítási cím, adószám, telefonszám, e-mail cím


Az adatkezelés célja: szerződés teljesítése jogcímén, a szerződés megkötése, teljesítése.Az adatkezelés jogalapja: Magánszemély megrendelő esetében a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az, hogy a szerződést létre tudjuk hozni és teljesíteni tudjuk, tehát a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása.

A Társaság a vele szerződő jogi személy képviseletében eljáró és /vagy kapcsolatartóként megjelölt természetes személy megadott személyes adatait, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából, jogos érdek jogcímén kezeli.Adatkezelés időtartama: A személyes adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év.

A természetes személy szerződő fél szerződésben megadott adatai számviteli, adózási célú kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, ebben a körben az adattárolás időtartama 8 év.A személyes adatok címzettjei, aki az adatokat kezelhetik, a Társaság ügyvezetője, üzemvezetője.A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek

- adózás, könyvelés céljából a társaság által megbízott könyvelő irodának,

- postázás, szállítás céljából  a GLS futárszolgálatnak
1.2. Elektronikus levelezés útján kezelt személyes adatokÖn megkeresheti a Társaságot elektronikus levél (e-mail) útján is, és leadhatja a rendelését e-mail-ben is. Ez esetben az adatait – név, cím, e-mail szám, telefonszám - Ön adja meg, az Ön hozzájárulásával jutnak el a Társasághoz az Ön által megadott adatok.Ha az elektronikus levele alapján Ön és a Társaság között szerződés jön létre, pl. e-mail-ban megrendelt terméket a társaság visszaigazolja, és kiszállítja Önnek, ebben az esetben az e-mail-ben megadott adatait a társaság az 1.1. pont szerint kezeli, szerződés teljesítése jogcímén, és tárolja.Ha az Ön által küldött e-mail alapján nem jön létre szerződés Ön és a Társaság között, az e-mailt a Társaság 3 munkanapon belül törli a szerződés meghiúsulásától számítva.Az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozó tájékoztatás

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat a rendszereinkből töröljük.Az Ön hozzájárulásával kezelt adatokat a Társaság, a törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség, ha az a szerződés megkötését megelőzően, az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (6 cikk (1) b./). Így szerződés teljesítése jogcímén az e pontban írtak szerint kezelhetők a szerződési ajánlatok keretében gyűjtött személyes adatok is.
Ajánlattételkor, illetve fogadáskor erről a Társaság köteles az ajánlattevőt, illetve az ajánlat címzettjét tájékoztatni.2. Adatfeldolgozó.Az adatok kezelése során adatfeldolgozót vesszünk igénybe:

GLS Hungary Kft.

http://gls-group.eu/HU

info@gls-hungary.com

06 1 802-0265

2351 AlsónémediA GLS futárszolgálat, mint adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: a megrendelt termékek kiszállítása, fuvarozás
A kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.2.2./ Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

AB Plusz Kft.

2049 Diósd, IV. Béla király u. 48.

Telefon: +361 445-05-09

E-mail: abplusz@abplusz.huA kezelt adatok köre: Az érintett által megadott személyes adat.

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.


Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.2.3./ Könyvelő társaság

A Társasággal megbízási jogviszonyban álló könyvelő iroda, mint adatfeldolgozó - CZKY Könyvelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1188 Budapest, Lajos utca 4/a - jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli az érintettek, valamint a Társaság munkavállalói, egyéb foglalkoztatottak, valamint juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait. A kezelt adatok körét jogszabály határozza meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
A szolgálati idő megállapításához, a nyugdíj kiszámításához szükséges - pl. egyes bér- vagy munkaügyi nyilvántartások - nem selejtezhetők.3. Adattovábbítás

Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik személy részére, kivéve, ha Ön hozzájárul, de ilyen esetben mindig kérjük előzetesen a hozzájárulását az adattovábbításhoz.


4. Cookie adatkezelés


A honlapunk testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében honlapunk Ön számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a honlapunk, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere az Ön által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a honlapunk tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).


Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k


Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az  mpdekoracio.hu  weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.


Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az mpdekoracio.hu  weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az  mpdekoracio.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.5. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatbanAz adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet 12. - 22. cikk. előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:5.1. Átlátható tájékoztatás


A Társaság az Ön személyes adatainak a kezelésére vonatkozó információt és tájékoztatást igyekszik tömör és érthető formában közölni. A Társaság igyekszik elősegíteni az Ön jogainak a gyakorlását.


5.2. A személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy az Ön személyes adatait kezeli-e, és ha igen, akkor az adatkezelésről az alábbi tájékoztatást kapjon:

b) a személyes adatok kezelésének célja, jogalapja,

c) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke,
d) a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;

e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról,

b) azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c) a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d) a felügyeleti hatóság elérhetőségét,

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, és milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;5.3. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.5.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)


Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi okok valamelyike fennáll.

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat adatkezelő gyűjtötte, vagy kezelte

- az érintett visszavonja korábbi hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhezés az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

- az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

- a személyes adatokat jogellenesen kezelte adatkezelő

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog>

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi okok valamelyike fennáll:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát:

- az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében kezelheti az adatkezelő.Az adatkezelő az érintettet, akinek kérésére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.5.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ha az Ön adatainak a kezelése az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul, Ön kérheti, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat géppel olvasható formátumban megkapja. Ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat más adatkezelő számára továbbítsuk.5.7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját magát érintő okok miatt tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat tovább nem kezelheti, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódik.5.8. Jogainak gyakorlása

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, a társaságnak Önt azonosítania kell. Az azonosítás érdekében Önnek személyes adatokat kell megadnia, olyan adatokat, amelyet egyébként is kezelünk Önről.


A társaság, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a jogait érintő kérelmével kapcsolatosan hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. A kérelmeket lehetőség szerint elektronikus úton várja a társaság, és a tájékoztatást is lehetőség szerint elektronikus úton adja meg.

A társaság a jogait érintő tájékoztatást, információkat díjmentesen biztosítja. Ha azonban az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, abban az esetben a társaság - figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre -, költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.


Ha a társaság jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, megteszünk minden észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, az Ön adattörlési kérelméről, így a személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törléséről, figyelembe véve a meglevő technikai, technológia képességeinket és a megvalósítás költségeit is.


5.9. A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően

Az érintett halálát követő öt éven belül, az általános adatvédelmi rendelet 15-18. és 21. cikkében meghatározott, - az érintett hozzáférési joga, a helyesbítéshez való jog, a törléshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, és a tiltakozáshoz való jog - az elhaltat életében megillető jogokat, az érintett által közokiratban vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

Ha az érintett nem tett jognyilatkozatot adati kezelésére jogosult személy részére, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója jogosult a személyes adatokkal összefüggő jogai érvényesítésére az érintett halálát követően az Infotv. 25.§-a rendelkezései szerint.6. Jogorvoslati lehetőségek


Ön az adatkezeléssel kapcsolatosan észrevételt tehet személyesen, vagy írásban a Társaság elérhetőségein.Ön, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1125 Budapest, Szilágyi E. Fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 0613911400, Fax: 0613911410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.


Az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen Ön bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.


Az eljárás szabályaira az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Pp. rendelkezései irányadók.7. Adatbiztonság

A társaság biztosítja az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges belső szervezési és technikai védelmet, amely biztosítja az adatok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.


Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.


8. Egyéb rendelkezések

A társaság fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót módosítsa. A vonatkozó jogszabályok változása esetén a jelen Tájékoztató is módosulhat.


Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos.


A Tájékoztató felülvizsgálatra került 2018. szeptember 5-én.
Makai Rugókészítő Kft.
A kosara jelenleg üres!